neitercratco

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות לוקחות טיפ מלקוחות באופן אישי. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בחיפה – צור בנות עם עבודה הגונה עם רווחים משמעותיים, וגברים מעוניינים לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לעשות שותפות ארוכה, שתחמם הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום עבור שכר דירה נועד רק עבור יתרת העובדים. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.